คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
จัดงาน Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress
ที่ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี
เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2558